Våre Tjenester

Beredskap / sanitetstjenester / sykestue

Bemannet med de kompetanseområder og -nivå ditt arrangement måtte fordre, kan vi blant annet tilby:

Sanitetstjenester spesielt utrustet for motorsport
Sykestue
Redningsbil med brann- redning- og akuttmedisinsk utstyr
Brannbil med skumkapasitet
6 hjulsdrevne motorsykler for redning i ulendt terreng
Snøscooter med slede
Sambandsutstyr
«Race control»
Annen utrustning og kompetanse på forespørsel
Ovennevnte enheter/tjenester bemannes tilpasset det enkelte oppdrag.

Erfaringsmessig er det svært høy etterspørsel etter våre tjenester i sommersesongen. For å være sikret at vi har anledning til å levere våre tjenester til ditt arrangement, bør du ta kontakt så tidlig som mulig.

Kurs / opplæring

Med erfarne instruktører kan vi tilby komplette kurspakker i førstehjelp, eller enkeltstående instruksjoner fokusert på et ønsket tema innenfor førstehjelp og/eller motorsport-relatert redning. Ta kontakt for en nærmere samtale om hvordan vi best kan dekke dine kurs-/opplæringsbehov.